Naraguna:Bennylin

Saka Wikisastra, bausastra mardika

Testing ruby (a)ꦏ꧀ (k) (sa) (ra) (ja) (wa)


bab ꦧ​ꦧ꧀ (Ar) kn 1. jêjêring karangan; 2. prakara kang dirêmbug; 3. mungguh ing.

babadan ꦧ​ꦧ​ꦢ​ꦤ꧀
Lingga: (babad)
1. palêmahan sing wis dibabadi; 2. êngg (sawah) kang turun-tumurun (pusaka).

babagan ꦧ​ꦧ​ꦒ​ꦤ꧀
Lingga: (babag)
1. bambinging prau kang diwrata (kanggo ngunggahake barang ing prau lsp); 2. mungguh ing bab ...

babah ꦧ​ꦧꦃ 1. sêbutane Tyonghwa pranakan sing wis tuwa.

babahan ꦧ​ꦧꦃꦲ​ꦤ꧀ 1. lawang;

babak-salu ꦧ​ꦧ​ꦏ꧀ꦱ​ꦭꦸ kn 1. bangsaning klabang gêdhe.

babakan ꦧ​ꦧ​ꦏ​ꦤ꧀ 1. pêcèlan klikaning wit.

babar ꦧ​ꦧꦂ kn 1. (utawa mbabar) bisa dadi akèh (tmr. olah-olahan); 2. (utawa mbabar) dadi akèh, tangkar-tumangkar akèh (tmr. wiji lsp); 3. (utawa mbabar) br badhar, malih bali kaya wujude kang sakawit; 4. (utawa mbabar (-ake) layar mbèbèr layar:

babar-pisan ꦧ​ꦧꦂꦥꦶꦱ​ꦤ꧀ kn 1. kabèh (dikatutake); 2. pambangêt atêgês têmênan, upama
durung babar-pisan;

babaran ꦧ​ꦧꦂꦫ​ꦤ꧀ kn 1. kang wis dibabar (digarap, disoga); 2. br wêdharan; 3. ki duwe anak.

babarji ꦧ​ꦧꦂꦗꦶ êngg kn 1. babar-pisan; 2. pc mati, sirna babar pisan.

babat ꦧ​ꦧ​ꦠ꧀ kn 1. wadhuk pangrêmêtan pangan (tmr. kewan bêlèhan);

babi ꦧ​ꦧꦶ kn 1. bangsaning cèlèng sing wis tutut.

bablas ꦧ​ꦧ꧀ꦭ​ꦱ꧀ kn 1. ilang saka ing pandêlêngan (lunga lsp); 2. wis adoh (lakune lsp); 3. têrus bae (tanpa menggok); 4. wis akèh (pasinaone lsp); 5. wis têkan kang dijangka; 6. pc krungu saka kadohan.

babo ꦧ​ꦧꦺꦴ kn 1. sabawa mratelakake saguh, wani lsp; 2. br saèm. dhuh.

babok ꦧ​ꦧꦺꦴꦏ꧀ êngg kn 1. babon (pawitan); 2. (utawa babokan) kang baku.

babon ꦧ​ꦧꦺꦴꦤ꧀ kn 1. pitik wadon (wis ngêndhog); 2. kang dadi lajêr (liyane prasasat dadi pange utawa anake); 3. pawitan (kang dianakake); 4. awak-awaking barang sing mawa tutup (cangkir, bèsèk lsp); 5. kang asli (tmr. layang, kb turunan)

babragan ꦧ​ꦧꦿ​ꦒ​ꦤ꧀ kn 1. paga (wadhah kwali lsp).

babrik ꦧ​ꦧꦿꦶꦏ꧀ kn 1. êngg pabrik.

babu ꦧ​ꦧꦸ 1. (Kw) biyung; 2. kn wong wadon sing gawene momong lsp (tmr. bature wong ngamônca) kc babon.

babuh ꦧ​ꦧꦸꦃ kc pc babo.

babut ꦧ​ꦧꦸꦠ꧀ kn 1. bangsaning klasa kang digawe wulu wêdhus lsp. ditênun.

bacin ꦧ​ꦕꦶꦤ꧀ kn 1. ambu kang ora enak (kaya ambuning idu lsp)

bacira ꦧ​ꦕꦶꦫ​ 1. (Snk) (Kw) plataran, alun-alun.

bacot ꦧ​ꦕꦺꦴꦠ꧀ 1. êngg irung; 2. ks congor, cangkêm.

bacêg ꦧ​ꦕꦼꦒ꧀ kn 1. êngg kunthing.

bacêk ꦧ​ꦕꦼꦏ꧀ kn 1. banyune ora bisa mili (tmr. sawah, palêmahan).

badan alus ꦧ​ꦢ​ꦤ꧀ꦲ​ꦭꦸꦱ꧀ 1. roh, sukma;

badan wadhag ꦧ​ꦢ​ꦤ꧀ꦮ​ꦝ​ꦒ꧀ 1. awak kang kasatmata;

badha ꦧ​ꦝ​ 1. êngg pc padha.