Parembugan Wiktionary:Format bausastra

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Sumangga dipunrembag. Napa ing kang kirang mangga sesarengan dipungenahaken. :) NoiX180 (wicara) 3 Januari 2013 16.29 (UTC)

Yen nganggo === (h3) kabeh, daftar isine dadi dawa, mula nganggo cithakan wae: (nanging memang yen nganggo cithakan ing ngisor iki, bagian-bagianne ora isa disunting per bagian.)


{{-aksara-}}
{{-etym-}}
{{-ejaan-}}
{{-frasa-}}<!-- frase lan paribasan -->
{{-drv-}}
{{-syn-}}
{{-ant-}}
{{-var-}}
{{terjemahan}}

Contone ana ing kaca "abang" (saged diowahi).
 • Urutanne, Aksara Jawa ing dhuwur wae, trus ora usah nganggo rupa liya, homofon, lan anagram dhisik; tembung ingkan tepang, referensi, lan pranala jaba ya ora usah.
 • Sakjane undhah-undhuh basa iku ya padha hakekate karo Sinonim tha? Apa digabungke wae?
 • Tentang jinise tembung, ing data kula mboten enten, dadi kudhu ditambahi dhewe kaliyan penyunting. Luwih enak yen mengko tak gawekne daftar kabeh tembung sing wis mlebu Wiktionary iki, trus tinggal dipilah-pilah daftare sing tembung aran, kriya, lsp, trus informasi iku ditambahne nganggo bot.
 • Banjur, ing Wiktionary basa Indonesia ana 3 jinis format, 1 kangge tembung lingga (yaiku format sing arep dibahas iki), 1 kangge tembung turunan, amargi duwe informasi bab tembung linggane, sing 1 kangge frasa (lan paribasan). Bennylin (wicara) 5 Januari 2013 09.06 (UTC)
 • Aksara Jawa didhèwèkaké karep kula kayata iki merga teng basa Jawa, ora namung aksara Jawa thok utawa Latin thok ingkang saged kanggé nulis basa Jawa, nanging kalihipun sesarengan. Yèn kober malah ana aksara Pegon (abjad Jawi versi Jawa) teng saben tembung basa Jawa.
 • Kabèh subbab ingkang tesih suwung aja dilebokaké dhisik waé supaya éndah didheleng.
 • Kang, mbok ampun kekathahan templat tha. Niku marai tiyang ingkang sampun biyasa teng Wikipedhia dadi bingung nalika pindhah mriki. Lha ujug-ujug pun disuguhi templat sing uwakèh. Mboten napa-napa yèn daftaré dhawa tur ngampangaké.
 • Unggah-ungguh basa pancèn padha karo sinonim yèn didhelok saka tegesé, nanging niku bédha panganggoné nèng pituturan. Bedhané cetha banget sapa sing diasoraké lan sapa sing diajèni. Yèn sinonim karep kula niku tembung sing ungah-ungguhé padha (setara) waé, paling ora bisa dienggo gentènan. Yèn unggah-ungguhé bédha, tur kok sinonim, dadi ora sopan yèn dinggo gentènan. Mosok 'dhahar' dipadhakaké karo 'nguntal' mangka pancen tegesé padha?
 • Jinisé aku bisa ngewangi nggolèki, nanging yèn Sampéyan sampun panggih nggih becik.
 • Mboten sah dipunsukani link komentar. Uwèlik. hehehe NoiX180 (wicara) 5 Januari 2013 13.42 (UTC)

Seka Pepak Basa Jawa:

 • Tembung aran = Kata benda (nomina)
 • Tembung kriya = Kata kerja (verba)
 • Tembung wilangan = Kata bilangan (numeralia)
 • Tembung ganti = Kata ganti (pronomina)
 • Tembung kaanan = Kata sifat (adjektiva)
 • Tembung katrangan = Kata keterangan (adverbia)
 • Tembung pangguwuh = Kata seru (interjeksi)
 • Tembung sandhangan = Kata sandang (artikula)
 • Tembung panyambung = Kata sambung (konjungsi)
 • Tembung pangarep = Kata depan (preposisi)

NoiX180 (wicara) 5 Januari 2013 14.17 (UTC)