Wiktionary:Tembung kanthi aksara wiwitan B

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Daftar ing ngisor iki arupa tembung kang asalé saka Basa Indonesia lan jarwané ing Basa Jawa. Tembung kang dicithak 'kandel' dipigunakaké jroning tataran basa Jawa krama.piwales laku

B[besut]

 • bab = bab
 • babad = babad, riwayat
 • babak belur = babak bundhas
 • babar, beber = mbèbèr
 • babat (daging) = babat
 • babat (tebang) = babat, tegor
  • membabat = mbabat
 • babi = babi, srenggono
 • babon, induk = babon
 • babu = réwang, batur, abdi
 • babut = babut
 • baca = waca, waos
  • bacaan = wacan, waosan
  • membaca = maca, maos
  • dibacakan = diwacakaké
 • bacin, bau = basin, bacin
 • bacok = bacok, kethok
  • membacok = mbacok, ngethok
 • badai = lésus, ampuhan
 • badak = badhak, warak
 • badan = awak, salira, badan
  • menyebadani = saresmi
 • badung, nakal = nakal, ndhugal
 • badut = badhut, lawak
 • bagai = kaya, kados
  • bagaimana = kepriyé, kados pundi
 • bagal jagung = janggel
 • bagi = dum, bagi
  • bagian = bagéan, pérangan
  • dibagi = didum
  • membagi = ngedum, mbagi
  • kebagian = keduman, kebagéan
  • sebagian = sapérangan
  • pembagian = dum-duman
 • bagus = becik, apik, saé
 • bahagia = bagya, seneng
 • bahak, ter~ = ngakak
 • bahan = bahan, bakal
 • bahasa = basa
 • bahaya = bebaya
  • berbahaya = ngemu bebaya, mbebayani
 • bahenol = sèmok
 • bahkan = malahan
 • bahtera = kapal, prau
 • bahu, pundak = bahu, pundhak
 • bahwasanya = satemené
 • baik = apik, saé
  • memperbaiki = mbenerké, ndandani, mbenakaké
  • sebaiknya = apiké
 • baja = waja
 • bajak, luku = waluku, singkal
 • bajak, rampok = kecu
 • bajing, tupai = bajing
 • bajingan = kecu, bangsat
 • baju = klambi, rasukan
 • baka, kekal = baka, langgeng
 • bakal = bakal
 • bakar = obong
  • kebakaran = kobongan, kabesmi
  • dibakar = diobong
  • membakar = ngobor, mbakar
 • bakau, pohom = bakau
 • bakhil, kikir = medhit, cethil
 • baki, talam = baki, talam, témbor
 • bakiak = bakiak, thèklèk
 • bakmi = bakmi, mi
 • bakso = bakso
 • bakteri = baktèri
 • bakti = bekti
  • berbakti = ngabekti
 • bakul nasi = wakul
 • bal, bola = bal
 • bala, prajurit = bala, prajurit
 • balai = balé
  • balai-balai = ambèn
 • balairung = bangsal
 • balapan = balapan
 • balar, bule = bulé
 • balas = bales, wales
  • membalas = mbales
  • balasan = balesan, piwales
 • balatentara = perjurit
 • balian, dukun = dhukun
 • balik = walik
  • membalik = malik
  • terbalik = kuwalik
  • sebaliknya = suwaliké
 • baliq = diwasa, balèq
 • balok = balok
 • balon = balon, plembungan
 • baling-baling = kitiran
 • balsam = balsem
 • balu = randha/dudha
 • balut = blebet
  • membalut = mblebet
 • bambu = pring
 • ban = ban
 • banci = banci, wandu
 • bandar = bandar
 • bandel = bandhel
 • bandeng = bandeng
 • banding = bandhing
  • bandingkan = bandjingna
  • sebanding = sakbandhing
  • dibandingkan = dibandhingaké
 • bandit = bandhit, bangsat
 • bangau = blekok, cangak
 • bangga = mongkok, bombong
 • bangkai = bangké, bathang
 • bangkang, mem~ = nglawan, mbaléla
 • bangkrut = kukut, bangkrut
 • bangku = bangku
 • bangkuang = bengkowang, besusu
 • bangor, jahil = nakal, jail
 • bangsa = bangsa
 • bangsal = pendhapa
 • bangsat = bajingan, kécu
 • bangsawan = ningrat
 • bangun (bentuk) = wangun, wujud
  • bangunan = wangunan
  • membangun = mangun, mbangun
 • bangun (tidur) = tangi, wungu
  • membangunkan = nangèkaké, nggugah
 • banjir = banjir, bena
 • bantah = bantah, ngangkal
  • membantah = mbantah
 • bantai = tumpes
 • bantal = bantal
 • bantat = bantat
 • banteng = banthèng
 • banting = banting, kepruk
  • membanting = mbanting, ngepruk
  • dibanting = dibanting
 • bantu = réwang, tulung
  • membantu = nulung
  • pembantu = batur, réncang
 • banyak = akèh, kathah
  • memperbanyak = ngakèhaké
  • kebanyakan = kakèhan
 • banyol, mem~ = mbanyol, ndhagel
 • bapak = bapa, rama
 • bara api = mawa
 • barang = barang
 • barangkali = mbokmenawa, mbokmenawi
 • barat = kulon, kilèn
 • bareng = bareng, sareng
 • baring, ber~ = gléthakan, teturon
  • membaringkan = nurokaké
  • terbaring = gumléthak
  • pembaringan = peturon
 • baris = baris, larik
  • barisan = larikan
  • berbaris = baris
 • barongan = barongan
 • barongsai = barongsai
 • baru = anyar, énggal
 • barusan = lagi waé, nembé
  • membarui = nganyaraké
 • basah = teles
  • membasahi = nelesi
  • basah kuyup = teles klebes
 • basa-basi = tatakrama
 • basi, nasi basi = wayu, mambu
 • basi, cawan = mangkok
 • basil = baksil
 • basis, dasar = asas, dhasar
 • basis, pangkalan = pangkalan
 • basket, bola ~ = baskèt
 • baskom = baskom
 • basmi = besmi, brastha
  • membasmi = mbesmi, mbrastha
 • basuh = wasuh, kumbah
  • membasuh = ngumbah
 • bata = bata, banon
 • batako = batako
 • batal = batal, wurung
  • membatalkan = murungaké
 • batalion = batalion
 • batang = pang
 • Batara, dewa = bathara, déwa
 • batari, dewi = bethari, déwi
 • batas = wates, bates
  • dibatasi = dibatesi, diwatesi
  • membatasi = mbatesi, matesi
 • baterai = batrè, sènter
 • batik = bathik
  • membatik = mbathik
 • batil, batal = muspra, batal
 • batin = batin, batos
 • batok kelapa = bathok
 • batu = watu, séla
  • berbatu-batu = akèh watuné
 • batuk = watuk, cekoh
  • berbatuk = watuk
  • terbatuk-batuk = watuk-watuk
 • bau = ambu, ambet, ganda
  • berbau = mambu, mambet
  • bau busuk = bacin, banger
  • bau-bauan = wewangèn, ambon-ambon
 • baur, berbaur = campur, amor, awor
 • baut = baut
 • bawa = gawa, mbekta
  • membawa = nggawa, ngasta
  • ~ di kepala = sunggi, nyunggi
  • pembawaan = bakat, sifat
  • membawa-bawa = ngèmbèt-èmbèt
 • bawah, dibawah = ngisor, ing ngisor
  • paling bawah = ngisor dhéwé
 • bawang = bawang
  • bawang merah = brambang
  • bawang putih = bawang
 • bawel = crèwèt, criwis
 • baya, sebaya = sepantar
 • bayam = bayem
 • bayangan = wewayangan
  • bayang-bayang = ayang-ayang
  • membayangkan = mbayangké
  • terbayang = katon-katonen
 • bayar = bayar
  • bayaran = bayaran
  • membayar = mbayar
  • pembayaran = mbayaré
 • bayi = bai
 • bayonet = bayonèt
 • bayu, angin = angin, pawana
 • bazar = basar, pasar amal
 • beasiswa = béasiswa
 • bebal, dungu = bodho, bebel
 • beban = sanggan
  • membebani = ngebot-ngeboti
 • bebas = bébas
  • membebaskan = mbébasaké
 • bebat = perban, blebet
  • membebat = merban, mblebet
 • bebek = bèbèk, kambangan
 • beber, membeberkan = mbèbèraké
 • becak = bécak
 • becek = jemèk, jeblok
 • becus = bisa, saget
 • beda = séjé, béda, bènten
  • dibedakan = dibédakaké
  • membedakan = mbédakaké
  • berbeda-beda = béda-béda
 • bedah, operasi = bedhah, bedhèl
  • membedah = ngoprasi, mbedhèl
 • bedak = wedhak, pupur
 • bedil = bedhil
  • membedil = mbedhil
 • beduk = bedhug
 • begal, dibegal = bégal, jegal, bihal
  • membegal = mbégal
 • begawan = pandhita, bagawan
 • begini = mangkéné, ngéné
 • begitu = mengkono, ngono
 • bejana = bak
 • bejat = bejad, rusak
 • bekal = sangu
  • membekali = nyangoni
 • bekas = tilas, tapak
  • membekas = nabet, nipak
  • barang bekas = rombèngan
 • bekatul = katul, bekatul
 • beker, jam beker = béker
 • bekicot = bekicot
 • bekisar = bekisar
 • beku, membeku = njendhel
 • bekuk = tekuk
 • bel = bèl
 • bela = béla
  • dibela = dibéla
  • membela = mbéla
 • belacan, terasi = trasi
 • belacu, kain = blacu
 • belah = sigar
  • membelah = nyigar, miyak
  • belahan = sigaran
  • sebelah = sesisih, sisih
  • sebelah timur = sisih wétan
 • belai, membelai = ngelus-elus
 • belajar = sinau
 • belaka = amung
 • belakang = mburi, wingking
  • belakangan = tembé, mburiné
  • di belakang = ing mburi
  • ke belakang = menyang mburi
  • membelakangi = ngungkuraké
 • belalak, mem~ = mblalak, mendelik
 • belalai = tlalé
 • belalang = walang
 • belanak = blanak
 • Belanda = Walanda, Landa
 • belang = belang, blonthèng
 • belanga = kuwali
 • belangkin = tir, aspal
 • belangko = blangko
 • belanja = blanja
  • berbelanja = blanja
  • belanjaan = blanjan
 • belantara = alas gedhé
 • belas kasih = welas asih
 • belas, sebelas = sewelas
 • belati = glathi, lading
 • belatung = blatung, sèt
 • belenggu = belok, kecrèk
  • membelenggu = mbelok, mblenggu
  • terbelenggu = kebelok, keblenggu
 • belerang = wlirang
 • beli = tuku, tumbas, mundhut[1]
  • dibeli = dituku, ditumbas, dipuntumbas
  • membeli = tuku, tumbas, mundhut
  • membelikan = nokokaké, mundhutaken
 • belia = enom, taruna
 • beliak, mem~ = mentheleng
 • beliau = piyambakipun
 • belibis = mliwis
 • belimbing = blimbing
 • belinjo = mlinjo
 • beling = beling (ceplès)
 • belit, lilit = rambat, mrambat
  • berbelit~ = mbulet
 • belok = ménggok
  • dibelokkan = diénggokaké
  • berbelok = ménggok
  • berbelok-belok = mènggak-mènggok
  • belokan = pènggokan
 • belukar = grumbul
 • beluluk = bluluk
 • belum = durung, dèrèng
  • sebelumnya = sadurungé, sakdèrèngipun
 • belunjur = slonjor
 • beluntas = luntas
 • belut = welut
 • benah, membenahi = nata, mbèrèsi
 • benak = utek
 • benalu = kemladéyan
 • benam = lelep, klelep
  • membenamkan = nglelepké
  • terbenam = klelep, angslup (tmr srengéngé) [2]
 • benang = benang, bolah, lawé
 • benar = bener, leres
  • sebenarnya = sakbeneré
  • membenarkan = mbeneraké
 • bencana = pageblug, bilahi
 • benci = gething, serik
  • dibenci = disengiti
  • membenci = nyengiti
  • kebencian = rasa sengit
 • benda = barang
 • bendel = bèndhel
  • membendel = mbèndhel
 • bendera = gendéra
 • bendi, dokar = dhokar, andhong
 • bendungan = wadhuk, bendungan
 • bengawan = bengawan
 • bengek, asma = mengi, mengguk
 • bengis = wengis, galak
 • bengkak = abuh
 • bengkalai, ter~ = thèthèr, kethèthèran
 • bengkel = bèngkèl, bingkil
 • bengkok = bèngkong
 • bengkuang = bengkoang, besusu
 • bengkudu, pacé = pacé
 • bengong = bengong, mlongo
 • benih = winih, wiji, bibit
 • bening = bening, resik
 • benjol = bénjol, menyonyo
 • bentak = getak, sentak
  • dibentak = digetak, disentak
  • membentak = nggetak, nyentak
 • bentang, mem~ = penthang
 • bentar, se~ = sadhéla, sekedhap
 • bentrok = tawur, padu
 • bentuk = wujud, wangun
 • bentul = bentul, tales
 • bentur = tubruk
  • benturan = tubrukan
  • dibenturkan = ditubrukaké
  • terbentur = ketubruk, kejedhus
  • membentur = nubruk, njedhus
 • benua = bawana, buwana
 • benyek = mlènyèk, mlènyèh
 • beo, burung = béo, ménco
 • beol = ngising, bebucal
 • berahi = brahi, kasmaran
 • berak = ngising, bebucal
 • beranda = pendhapa. èmpèran
 • berandal = brandhal
 • berang = muring, kanepson
 • berang=berang = berang-berang
 • berangasan = brangasan
 • berangkat = mangkat, budhal
 • berangus = brangus
 • berani = wani, kendel
  • pemberani = kendel
 • berantakan = bekakrah, ambyar
 • berantam = gelut, tukaran
 • berantas = brantas, brastha
 • berapa = pira, pinten
  • seberapa = sepira
 • beras = beras, wos
 • beras ketan = beras ketan, ketos
 • berat = abot, awrat
  • memberati = ngeboti
  • keberatan = kabotan, kawratan
 • bercak-bercak = totol-totol
 • berdiri = ngadeg, jumeneng
 • berengut = mrengut, nesu
 • beres = bèrès, rampung
 • berewok = bréwok
 • bergedel = bergedèl, bregedèl
 • berhala = brahala, reca
 • beri = wènèh, paring, caos
  • diberikan = diwènèhaké
  • memberi = mènèhi, maringi
  • pemberian = pawèwèh, paringan
 • beri-beri = bèri-bèri
 • beringas, buas = ringas, galak
 • berisik = gemrenggeng
 • berita = warta, kabar, wartos
 • berkat, = berkat
 • berlian = barlian, inten
 • bernas, berisi = mentes
 • berontak = nraman, brontak
 • bersih = resik
  • membersihkan = ngresiki
  • kebersihan = karesikan
  • bersih-bersih = reresik
 • bersin = wahing
 • beruang = beruang
 • berudu = cèbong
 • besar = gedhé, ageng
  • membesarkan = nggedhéaké
  • dibesarkan = digedhékaké
 • besaran, murbei = murbéi, besaran
 • besek = bèsèk
 • beser = bèsèr
 • besi = wesi, tosan
  • besi sembrani = wesi sembrani
 • beslah, mem~ = mbèslah
 • beslit = bèslit
 • besok = sésuk, mbènjang
  • besok-~ saja = sésuk-sésuk waé
 • besot, beset = besèt, mlècèt
 • besuk = besuk, tilik
 • besusu = bengkoang
 • betah, kerasan = betah, krasan
 • betapa = mèndah
 • betara = bathara, déwa
 • betari = bathari, déwi
 • betina = wadon, wèdok
 • betis = kéntol, wentis
 • betot, cabut = bethot, dudut
 • betul = bener, leres
  • kebetulan =kebeneran, kaleresan
  • sebetulnya = sakleresipun
  • membetulkan = mbeneraké
 • biang = babon, biyung
 • bianglala = kluwung, layung
 • biar = bèné, jarna, bèn
  • dibiarkan = dijarna, tokna
  • dibiarkan saja = jarna waé
 • biasa = biasa, lumrah
  • biasanya = biasané, adaté
  • kebiasaan = pakulinan
  • membiasakan = ngulinakaké
  • terbiasa = kulina, manuh
 • biawak = menyawak
 • biaya = ragad
 • bibi = bibi, bibék, bulik
 • bibir = lambé, lathi
 • bibit = winih, wiji
 • bicara, berbicara = ngomong, ngendika
 • bidadari = widodari
 • bidan =bidhan
 • bidik, mem~ = ngincer
 • biduk = sampan, jukung
 • biduan = penyanyi
 • bijaksana = wicaksana
 • bijan = wijén
 • biji = wiji, isi
 • bikang, kue - = bikang
 • bikin = gawé, damel
  • membikin = nggawé, ndamel
  • bikinan = gawéan, damelan
 • bikir = prawan
 • biksu = pendhita Budha
 • bila, kalau = yèn, menawi
 • bilah, sibak = wilah
 • bilal = tukang adan
 • bilang = ngomong, ngendika
 • bilangan = wilangan, etangan
   • terbilang = bisa diwilang
 • bilas, mem~ = mbilasi, nggrirahi
 • bilik = senthong, kamar
 • bilis = mèlen, lara mata
 • bilur = bilur
 • bilyar = bilyar
 • bimbang = mangu-mangu, kéwuhan
 • bimbing = tuntun
  • dibimbing = dituntun
  • membimbing = nuntun, muruki
  • bimbingan = tuntunan
 • bina, membina = ndhidhik, mbangun
 • binal = rongèh, mbedhal
 • binar, ber~ = sumunar, sumringah
 • binasa = tumpes, binasa
 • binatang = sato, kéwan
 • binatu = binatu, penatu
 • bancang, ber~~ = renbug, rembugan
 • bingar, ingar~ = ramé banget
 • bingkai = wingku, pigura
 • bingkas = cepet, gelis
 • bingkisan = wungkusan
 • bingung = bingung
  • membingungkan = bingungaké
 • bini = bojo, istri, garwa
 • bintang = lintang
 • bintik-bintik = plenik-plenik
 • bintil = bintul
 • biola = biola, piyul
 • birahi = brahi, birai
 • biri-biri = wedhus gibas
 • birit, ter~ = sipat kuping
 • biru = biru
 • bis, bus = bis
 • bisa, dapat = bisa, saged
 • bisa, racun = wisa, racun, upas
 • bisan = bésan
 • bisik = bisik, klesik
  • berbisik = bisik-bisik
  • dibisiki = dibisiki
  • membisiki = mbisiki
 • bising = bising, mbrenegi
 • bisu = bisu
  • membisu = meneng waé
 • bisul = wudun, kukul
  • bisulan, ber~ = wudunen, kukulen
 • biting = biting
 • bius, membius = mbius
 • blangkon = blangkon
 • blaster = pranakan, campuran
 • bobok, tidur = bobo, turu, tilem, saré
 • bobol, jebol = bobol, jebol, bedhah
  • membobol = mbobol, njebol
  • kebobolan = kemalingan
 • bobot, berat =bobot, abot, awrat
 • bobrok = rusak, bubrah, bibrah
 • bocah = bocah, laré
 • bocor = bocor, trocoh
  • kebocoran = ketrocohan
 • bodoh = bodho, goblok
 • bodor = bsdut, dhagelan
 • bogel, bugil = wuda blèj
 • bogem mentah = jotos, anteman
 • bogi, dhokar = dhokar, bèndhi
 • bohong = apus, goroh, dora[3]
  • dibohongi = diapusi, digorohi
  • membohongi = ngapusi, nggorohi
 • bokong, pinggul = bokong
 • boksen = tinju
 • bol, jambu bol = jambu bol
 • bola - bal
 • bolak, mata - = mblalak
 • bolak-balik = wira-wiri
 • boleh = éntuk, olèh, angsal', pareng, kepareng
  • memperbolehkan = ngidini, marengaken'
 • bolong = bolong
  • ber~~ = pating cromplong
 • bolos = bolos
 • bolot, mem~ = merban, mbebed
 • bonceng = boncèng, nunut
  • membonceng = mboncèng, nunut
 • bondong, ber~~ = pating grombol
 • boneka = bonéka, golèkan
 • bong = bong, tukang supit
 • bongkar = jebol, bongkar
  • dibongkar = dijebol, dibongkar
  • membongkar = njebol, mbongkar
 • bongkok = bungkuk, wungkuk
 • bongkot = bonggol
 • bonsai = bonsé
 • bongsor = bongsor, longgor
 • bontot = ragil, wuragil
 • bonus = presèn, persèn
 • bonyok = bonyok, tatu
 • bopeng = burik
 • bopong, mem~ = bopong, mbopong
 • bor = bor
 • bordir = bordir, sulaman
 • boreg = tanggungan
 • borgol = kecrèk, blenggu
 • borok = borok, korèng
 • borong, mem~ = borong, mborong
 • boros = boros, royal
 • bosan = bosen, jelèh
  • membosankan = mboseni, njelèhi
 • botak = brundul, buthak
 • botol = gendul
 • boyongan = boyongan, pindhahan
 • brangkas = lemari wesi
 • buah = woh
  • berbuah = awoh
  • -buahan = woh-wohan
  • -dad =susu, payudara
  • -pelir = pringsilan
  • -hati = kekasih
  • -pinggang = ginjel
 • buai, ayun = ayunan
  • buaian = bandulan
 • bual, membual = ndopok, ndobos, umuk[4]
 • buana = bawana, donya, bumi
 • buang = guwang, bucal
  • membuang = ngguwang, ngguwak
  • -air besar = ngising, bebucal
  • -air kecil = nguyuh
  • -muka = mlèngos
  • terbuang = kebuwang
  • dibuang-buang = diguwak-guwak
 • buas = galak, ringas
 • buat, untuk = kanggo, kagem
 • buat, cipta = gawé, damel
  • buatan = gawéyan, damelan
  • dibuat = digawé, dipundamel
  • membuat = nggawé, ndamel
 • buaya = baya, bajul
 • bubar = bubar, bibar
  • membubarkan = mbubaraké
 • bubuk = bubuk
 • bubungan = wuwungan
 • bubue = bubur
 • bubul = bubul
 • bubut, cabut = bubut, mbubuti
 • bubut, mesin = mesin bubut
 • bucu, pojok = pojok
 • budak = budhak, batur
 • budek = budheg, jampeng
 • budi pekerti = watak, budi pekerti
 • buduk, kusta = budhug, kusta
 • bufet = bufèt
 • bugar, segar ~ = seger, bagas
 • bugenfil = bugènfil
 • buhuk = gondok
 • buhul, simpul = bundhelan tali
 • bui, penjara = buwi, kunjara
 • buih = umpluk, unthuk
  • berbuih = ngumpluk, ngunthuk
 • bujang = bujang, legan
  • membujang = mbujang
 • bujuk = ojok-ojok
  • membujuk = ngojok-ojoki
 • bujur, membujur = mujur
 • buka = bukak, bikak
  • dibuka =dibukak
  • membuka = mbukak
 • bukan = dudu, sanès
 • bukit = punthuk, gumuk
 • bukti = bukti
  • membuktikan = mbuktèkaken
  • terbukti = kabuktèn
 • buku, kitab = buku, kitab
  • membukukan = nyathet
 • buku, ruas = ros
 • bulan = rembulan, wulan
  • bulan madu = bulan madu
  • berbulan - = sasèn-sasèn
  • bulanan = sasèn
 • bulat = bunder
  • bulatan = bunderan
 • bulir = wuli, dhompol
 • bulu = wulu
  • bulu kening = alis
  • bulu mata = idep
  • berbulu = duwé wulu
  • membului = mbubuti
 • buluh, bambu = pring, deling
 • bumbu = bumbu
 • bumi = bantala, bumi
  • mengebumikan = mendhem, ngubur, nyarèkaken
  • bumiputra = wong pribumi
 • bumbung = bumbung. lodhong
 • buncis = buncis, boncis
 • buncit = mblendhung
 • bunda = ibu
 • bundar = bunder
 • bundel, bendel = bh~endhel
 • bundel, simpul = bundhel, sindhetan
 • bunga = kembang, sekar
  • berbunga = ngembang
  • mem~kan uang = nganakaké dhuwit
 • bungkam = mingkem, bungkem
 • bungkar = bongkar, rucat
  • membongkar = mbungkar, mbongkar
 • bungkil = bungkil
 • bungkuk = wungkuk, busu
  • membungkuk = mbungkuk
 • bungkus = wungkus
  • dibungkus = dibungkus
  • membungkus = mbungkus
 • bunglon = bunglon
 • bungsil = bluluk
 • bungsu = ragil, wuragil
 • buntal, ikan buntal = iwak buntak
 • buntet, buntu = buntet, bumpet
 • bunting = meteng, mbobot
 • buntu = buntet
 • buntung = buntung
 • buntut = buntut
  • berbuntut = duwé buntut
  • membuntuti = ngetitaké
 • bunuh =pati
  • dibunuh = dipatèni
  • membunuh = matèni
  • bunuh diri = nglalu
 • bunyi = swara, uni, swanten
  • dibunyikan = diunèkaké
  • berbunyi = muni, nyuwara
 • bunyi-bunyian = tetabuhan
 • burai, terburai = mawur
 • buram, suram = surem, bureng
 • buras, memburas = ndopok, ndobos
 • burik, bopeng = pilak, burik
 • buronan = buronan, buron
 • buru, berburu = oyak, mbebedhag
  • terburu-buru = kesusu, kesesa
 • buruh = buruh, kuli
 • buruk = èlèk, ala, awon
 • burung = manuk, peksi
 • burut, hernia = ketedhun, kondor
 • busa, buih = unthuk, umpluk
  • berbusa = mumpluk, ngumpluk
 • busana = busana, rasukan
 • bustan, taman = taman, patamanan
 • busuk = bosok
 • busung = busung
 • busur = gandhéwa
 • buta = picek, wuta
 • buta, raksasa = buta
 • butak,keruh = buthek
 • butir, sebutir = gelintir
 • butuh = perlu, butuh, betah
  • membutuhkan = mbutuhaké
  • kebutuhan = kabutuhan
 • butuh, zakar = peli, palanangan'
 • butut = mangkak, lawas
 • buyar = buyar, ambyar
 • buyut = buyut

Cathetan[besut]

 1. Bausastra Jawa Balai bahasa Yogyakarta
 2. Bausastra Jawa Balai Bahasa Yogyakarta
 3. Bausastra Jawa Balai Bahasa Yogyakarta
 4. Kamus Lengkap Bahasa Jawa, S.A. Mangunsuwito

Sumber[besut]

 1. Kamus Indonesia - Daerah Jawa, Bali, Sunda, Madura, Sugiarto, dkk, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
 2. Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa), Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001. ISBN 979-672-990-3
 3. Kamus Lengkap Bahasa Jawa, S.A. Mangunsuwito, CV Yrama Widya, 2002. ISBN 979-543-072-6
Bali menyang indèks artikel