Wiktionary:Tembung kanthi aksara wiwitan C

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Daftar ing ngisor iki arupa tembung-tembung Basa Indonesia kang diwiwiti kanthi aksara C lan tegesé ing Basa Jawa. Tembung kang dicithak kandel dipigunakaké jroning tataran Basa Jawa krama.

C[besut]

 • cabang = pang
  • bercabang = ngepang
 • cabe = lombok
  • cabe rawit = lombok rawit
  • cabe merah = lombonk abang
 • cabik, robek = suwèk
 • cabir = suwèk dawa
  • cobar-cabir = pating sluwir
 • cabul = cabul, rusuh, saru
 • cabut = bedhol, bubut
  • dicabut = dibedhol, dibubuti
  • tercabut = kebedhol
 • cacar = cacar
 • cacat = cacat
 • caci = pisuh, dhamprat
  • dicaci = dipisuhi
  • mencaci = misuhi, nyacad
 • cacing = cacing
  • cacingan = cacingan
 • cadangan = sèrep, cadhangan
 • cadar = krodhong
 • cadas = wadhas
 • cadik = katir
 • cagak = cagak, saka, pal
 • cahaya = cahya, sunar
  • becahaya = sumunar, sumorot
 • cair, encer = cuwèr, èncèr
  • mencair = dadi èncèr
  • cairkan dulu = èncèrké dhisik
 • cakalang = iwak tongkol
 • cakap, pintar = pinter
  • bercakap- = omong-omong
 • cakar = cakar, cèkèr
  • dicakar = dicakar
  • mencakar = nyakar, nggaruk
 • cakep = bagus, nggantng
 • cakra = cakra
 • cakrawala = cakrawala, langit
 • calo, makelar = calo, blantik
 • calon = bakal, calon
  • mencalonkan = nyalonaké
 • cambang = godhèg, cambang
 • cambuk = pecut, cemethi
  • dicambuk = dipecut
  • mencambuk = mecut
 • camilan = camilan, mil-milan
 • campa = macan lorèng
 • campah = campah, kemba
 • campak, buang = sebrat, kiprat
  • dicampakkan = disebratké
 • campak, sakit - = lara campak
 • campur = campur, amor, awor
  • bercampur = nyampur, ngamor
  • dicampur = dicampur
  • ikut campur = mèlu campur, mélu-mélu
  • mencampur = nyampur, ngamor
  • campuran = campuran
  • campur aduk = campur bawur
 • canai, gerinda = grénda
 • canag = bendhé
 • cancut, cawat = cawet
 • canda = guyon, gojèg
  • bercanda = geguyon, gojègan
 • candi = candhi
 • candu = candu, madat
 • canggung = kikuk, éwuh
 • cangking = nyangking
 • cangkir = cangkir, cingkir
 • cangklong = cangklong, oncé
 • cangkok = cangkok
  • mencangkok = nyangkok
  • cangkokan = cangkokan
 • cangkul = pacul
  • dicangkul = dipacul
  • mencangkul = macul
 • cantelan = canthèlan
  • mencantelkan = nyanthèlaké
 • cantik = ayu, èlok, èdi pèni
 • canting = canthing
 • cantol = canthol
  • kecantol = kecanthol
 • cantrik = cantrik
 • cantum, ter- = klebu, kamot
 • cap = cap, mèrek
 • capai, tercapai = tekan, katekan
  • mencapai = tekan, dumugi
 • capai, capek = liyu, kesel, sayah
 • capak, remeh = sepélé, lirwa
 • capil, topi = capil, caping
 • capuk, bopeng = burik, bopèng
 • cari = golèk, pados
  • mencarikan = nggolèkaké
  • mencari = nggolèki
  • mencari-cari = golèk-golèk
 • carter, men- = séwa, nyarter
 • cat = cèt
  • mengecat = ngecèt
 • catat = cathet
  • dicatat = dicathet
  • mencatat = nyathet
 • catatan = cathetan
 • catu = cathu, duman
 • catur, sekak = catur, sekak
 • catut, mencatut = ngelong
 • catut, tang = catut, tang
 • cawan = cawan, lèpèk
 • cawat = cawet
 • cebok, bercebok = cawik, céwok
 • cebol = cébol, kunthèt
 • cebur, kecebur = njegur, kejegur
  • diceburkan = dijeguraké
  • menceburkan = njeguraké
  • tercebur = kejegur
 • cecak = cecak
 • cecap, men- = nyicipi, ngicipi
 • cecer, ber-an = kècèr, kecècèran
 • cecunguk = coro
 • cedera, luka = tatu
 • cegah = penging, penggak
  • dicegah = dipenging, dipenggak
  • mencegah = menging, menggak
 • cegat = cegat, adhang
  • dicegat = dicegat, diadhang
  • mencegat = nyegat, ngadhang
 • cekatan = trengginas, akas
  • cekcok = grejegan, padu
= regejegan, padudon, udur [1]
 • cekik = tekak, tekek
  • dicekik = ditekak, ditekek
  • mencekik = nekak
 • cekok = men~i = cekok, nyekoki
 • cekukan, makan = ceguken
 • cekung, pipi = kempot
 • cela, caci = paido, cacad,
= paiben [2]
  • mencela = maido, nyacad
 • celah-celah = selan, renggangan
 • celak mata = celak
  • bercelak = nganggo celak
 • celaka = cilaka, apes
  • kecelakaan = kacilakan
  • mencelakakan = nyilakakaké
 • celana = kathok, lancingan
 • celas-celus = bludhas-bludhus
 • celeng = cèlèng
 • celengan = cèlèngan
  • nyelengi = nyèlèngi
 • celup = celup, wedel
  • dicelupkan = dicelupaké
  • mencelupkan = nyelupaké
 • celurit = clurit
 • celurut, tikus = tikus clurut, curut
 • cemar, kotor = reged
 • cemara = cemara
 • cemas = was-was, sumelang
 • cemberut = mrengut
 • cembung = mblendhuk
 • cemburu = sujana
 • cemerlang = gemebyar
 • cemeti = pecut
 • cemooh, men~ = écé, ngécé
 • cempaka = cempaka
 • cempedak = cempedhak
 • cemplung = cemplung, jegur
  • dicemplungkan = dicemplungaké
  • kecemplung = kecemplung
  • men~kan = nyemplungaké
 • cencang = iris, tugel, kethok
  • mencencang = ngiris, nugel
 • cendana = cendhana
 • cendawan = jamur
 • cenderung = ngeboti
 • cendol = cèndhol
 • cengang, ter~ = kamitenggengen
 • cengar-cengir = cengar-cengir
 • cengeng = gembèng
 • cengkeh = cengkèh
 • cengkeram = cekethem
  • mencengkeram = nyekethem
 • cengkerama = geguyon, gegojègan
 • cengkerik = jangkrik
 • cengkir = cengkir
 • centeng = centhèng, mandhor
 • cepat = cepet, enggal
 • ceper, datar = rata, radin
 • ceracau, men~ = nglindur
 • cerah = padhang, njingglang
 • cerai = pegat, pisah
  • bercerai = pegatan. pisahan
  • diceraikan = dipegat
 • ceramah = sesorah
 • cerana = wadhah kinang
 • cerca, maki = diunèk-unèkaké
 • cerdik = pinter, sugih akal
 • cerek, teko = cèrèt, téko
 • cerewet = crèwèt
 • ceria = sumringah
 • cerih = ampas, sepah
 • cerita = crita, cariyos
 • ceriwis = criwis, sugih omong
 • cermai = cremé
 • cermat = premana, tliti
 • cermin = pengilon
  • bercermin = ngilo
 • ceroboh = grusa-grusu, kasar
 • cerobong = crobomg, pipa
 • cerutu = srutu
 • cespleng = cesplèng, mandi
 • cetak = cétak
  • encetak = nyétak
 • cetek = cethèk, ora jero
 • cibir, men~ = ngiwi-iwi, njudhir
 • cicak = cecak
 • cicil = cicil, angsur
  • dicicil = dicicil, diangsur
  • mencicil = nyicil, ngangsur
 • cicip = incip, icip
  • dicicipi = diincipi
  • mencicipi = ngincipi
 • cicit = canggah
 • ciduk = cidhuk, nyidhuk
 • cikar = cikar, grobak
 • cilik, kecil = cilik, alit
 • cina = cina, tionghwa
 • cimplonhg = dadhu
 • cincang = cacah
  • mencincang = nyacah
 • cincin = ali-ali, sesupé
 • cinta = tresna, asmara
  • bercintaan = dhemenan
 • cipta = cipta
  • diciptakan = diciptakaké
  • menciptakan = nyiptakaké
 • ciri, tanda = ciri, titèn
 • citarasa = seléra
 • cita-cita = gegayuhan
 • cium = sun ambung, aras
  • dicium = disun. diambung
  • mencium = ngesun, ngambung
  • cium-ciuman = ambung-ambungan
 • tercium = ngganda
 • ciut, menciut = saya cilik, ciut
 • coba = coba, jajal\**dicoba = dicoba, dijajal
  • mencoba =njajal, nyoba
  • cobaan = pacoban
  • percobaan = njajal. nyoba
  • coba-coba = njajal, pisan-pisan
 • cobek = lèmpèr, cowèk
 • cocok, pas = cèples, cocok
  • mencocokkan = nyocokaké
 • cocok, tusuk = sujèn, sunduk
 • codot = codhot
 • cokelat = sokelat, soklat
 • cokol, ber~ = lelungguhan
 • colek, jawil = jawil,ndulit
  • mencolek = njawil, ndulit
 • colok, obor = obor, suluh
 • colot, mencolot = mencolot, mlumpat
 • colong, men~ = nyolong
 • comberan = pecerèn, combèran
 • comblang = germa, jomblang
 • comot, dekil = reged, gluprut
 • comot, men~ = njupuk
 • compang-camping = rowak-rawèk
 • condong = dhoyong
 • congek = kopoken, budheg
 • congkak = kumalungkung
 • congkel = cukil, cukit
  • mencongkel = nyukil, nyukit
 • contoh = conto, tiru, tuladha
  • dicontoh = diconto, ditiru
  • mencontoh = nyonto
 • contong = conthong
 • copet = copèt, kutil
  • dicopet = dicopèt, dikutil
  • mencopet = nyopèt, ngutil
  • kecopetan = kecopètan
 • copot = coplok, copot
 • cor = ngecor = cor, ngecor, ngecur
 • corak = gambaran, gagrak
 • corat-coret = orèk-orèk
 • coret = corèk
 • coreng = corèk
 • coro. kecoa = coro
 • corong = torong, corong
 • cuaca = hawa
 • cubit = jiwit
  • mencubit = njiwit
 • cuci = kumbah, girah
  • cuci baju = ngumbahi, nggirahi
  • cuci beras = mususi
  • cuci piring = asah-asah,
= isah-isah [3]
  • cuci kaki = wisuh, wijik, wasuh
  • cuci muka = raup, suryan
 • cucu = putu, wayah
  • bercucu = nduwé putu
 • cucuk, paruh = cucuk
 • cucur, ber~an = mbrebes mili
 • cuil, mencuil = cuwil, nyuwil
 • cuka = cokak
 • cukai = cukai, pajeg
 • cukil = cukil, cungkil
 • cukong = cukong, bandar
 • cukup = cukup, cekap
  • mencukupi = nyukupi
  • kecukupan = kacukupan
 • cukur = cungkur, pangkas,
= paras [4]
  • bercukur = nyukur, mangkas
  • dicukur = dicukur
 • cula = cula, sungu
 • culas. licik = urik, srèi
 • cuma, hanya = mung, namung
 • cuma-cuma = gratis
 • cumbu, bercumbu = sembranan, gojègan
 • cumi-cumi = cumi-cumi
 • cungkil = cukil
 • cuplik = cuplik
 • curam = njojrog, njuleg
 • curang = urik
 • curi = colong
  • dicuri = dicolong
  • mencuri = nyolong
  • pencuri = maling, pandung
  • kecurian = kemalingan
 • curiga = sujana, jubriya
  • dicurigai = dikira, disangka
  • mencurigai = nyujanani
 • cuti = perlop = prèi, cuti, perlop

Cathetan[besut]

 1. Bausastra Jawa Balai Bahasa Yogyakarta
 2. Bausastra Jawa Balai Bahasa Yogyakarta
 3. Bausatra Jawa Balai Bahasa Yogyakarta
 4. Bausastra Jawa Balai Bahasa Yogyakarta

Sumber[besut]

 1. Kamus Indonesia - Daerah Jawa, Bali, Sunda, Madura, Sugiarto, dkk, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
 2. Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa), Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001. ISBN 979-672-990-3
 3. Kamus Lengkap Bahasa Jawa, S.A. Mangunsuwito, CV Yrama Widya, 2002. ISBN 979-543-072-6
Bali menyang indèks artikel