Wiktionary:Tembung kanthi aksara wiwitan E

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Daftar ing ngisor iki arupa tembung kang asalé saka Basa Indonesia lan jarwané ing Basa Jawa. Tembung kang dicithak 'kandel' dipigunakaké jroning tataran basa Jawa krama.

E[besut]

 • ebi = èbi
 • eceran = ècèran, kètèngan
  • mengecer = ngècèr, ngètèng
 • edan, gila = gendheng, édan
 • edar = ubeng, ider
  • mengedarkan = ngubengaké
  • mengedari = ngubengi, ngiteri
  • beredar = mubeng, ngalih-ngalih
  • peredaran = mubengé
 • edisi, terbitan = weton,
 • edit, mengedit = mranata
 • egrang = ègrang
 • eja, mengeja = èja, ngèja
 • ejan, mengejan = eden, ngeden
 • ejek, mengejek = écé, ngécé
 • ekonomis = gemi, ora boros
 • ekor = buntut
  • berekor = ana buntuté
  • mengekor = ngetutaké, ngeloni
 • eksamen = ujian, pandadaran
 • eksem = èksém
 • eksperimen = pacoban, jajalan
 • ekspedisi = pangiriman barang
 • eksposisi = pamèran
 • ekspres = cepet, banter
 • ekstra = èkstra, tambahan
 • ekuator = katulistiwa
 • elak, mengelak = éndha, ngéndhani
 • elang = wulung, alap-alap
 • elok = apik, èdipeni, saé
 • elon, ngeloni = mihak, ngéloni
 • elus, mengelus = elus, ngelus
  • dielus-elus = dielus-elus
 • emak, ibu = embok, biyung
 • emas, mas = emas, jené, kencana
 • embah = simbah, eyang
 • embak, mbakyu = mbak, mbakyu
 • embel-embel = èmbèl-èmbèl
 • ember = èmbèr
 • embun = mbun
 • emis, pengemis = wong ngemis, kéré
 • emong, ngemong = emong, momong
 • emosi = émosi, pangrasa
 • empal = empal
 • empang, kolam = blumbang
 • empas, hempas = sebrat, kipat
  • dihempaskan = dikipataké
  • menghempaskan = ngipataké
 • empat = papat, sekawan
  • empat belas = patbelas, sekawan welas
  • empat puluh = patang puluh, sekawan dasa
  • berempat = wong papat
  • perempatan = prapatan
  • seperempat = seprapat, sapro sekawan
 • empedu = peru
 • empela = rempela
 • empelas = amplas, amril
 • emper = èmpèr, tritisan
 • emping = emping
 • empuk = empuk
 • empulur = gabus
 • enak = énak, sedhep, eco
  • seenaknya = sak énaké
  • mengenakkan = ngepénakaké
  • keenakan = kesenengen
 • enam = enem
  • berenam = jumlahé enem
  • enam belas = nembelas
  • enam puluh = sewidak
 • enau = enau
 • encer = cuwèr
 • encok = éncok, rématik
 • endap(an) = enep, enepan
  • mengendapkan = menepaké
 • endap, mengendap = ndingkik
 • engah, terengah = krenggosan
 • enggan = wegah, éwuh
 • engkau = kowé, penjenengan
 • engkol = éngkol
 • engkong = embah, éyang
 • engsel = èngsèl
 • enom = enom, anom
 • entah = embuh, duka
 • entar, sebentar = mengko, mangké
 • entas, mengentas = ngentas
 • enteng = ènthèng, rèmèh
 • enyah = lunga, minggat
  • mengenyahkan = nundhung, nggusah
 • eram = angrem
  • mengerami = ngangremi
 • erang, mengerami = ngangremi
 • erang, meng~ = sambat, ngirih
 • erat, ketat = kenceng
 • ereksi = ngaceng
 • eret, seret = gèrèt
 • ercis = kacang kapri
 • eru = cemara
 • es = ès
 • esa, tunggal = èsa, tunggal
 • esah, sah = sah, absah
 • esok = sésuk, mbénjing
  • keesokannya = ésuké
 • etika = subasita
 • eyel, mengeyel = ngèyèl

Cathetan[besut]


Sumber[besut]

 1. Kamus Indonesia - Daerah Jawa, Bali, Sunda, Madura, Sugiarto, dkk, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
 2. Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa), Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001. ISBN 979-672-990-3
 3. Kamus Lengkap Bahasa Jawa, S.A. Mangunsuwito, CV Yrama Widya, 2002. ISBN 979-543-072-6
Bali menyang indèks artikel