Naraguna:Bennylin/Purwadarminta/beda

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Têmbung sing yèn diwènèhi ê (pêpêt) lan e (é / è / taling) bèda têgêsé

bêbasan - basa bebasan (bébasan) - bebas
bêlong - (sawah) ngêndhong banyune belong (bélong) - bêlang ing pilingan
bêndha - araning wit bangsaning kluwih. bendha (béndha) - araning woh dianggo jamu utawa dolanan bengkat.
bênggol (X) benggol (bénggol)
bêngkong (X) bengkong
bêrak (X) berak
bêrat berat
bêring bering
bêsan besan
bêsuk besuk
cêdhak cedhak
cêkot (X) cekot
cêngkok cengkok
cêre (X) cere
dhêbat dhebat
dhêgol dhegol
dhêklarasi dheklarasi
dhêlik (X) dhelik
êdir (X) edir
êlur (X) elur
êlo (X) elo
êlok (X) elok
êma (X) ema
êmut (X) emut
êmor emor
êmprak (X) emprak
êngah engah
ênggak (X) enggak
ênggal enggal
êngko engko
êpok epok
êpor epor
êra era
êrak (X) erak
êram eram
êsak (X) esak
êsih (X) esih
êsuk (X) esuk
êsok (X) esok
hêma (X) hema
gênjong (X) genjong
gêndhong gendhong
gêcot (X) gecot
jêgos (X) jegos
jêgros (X) jegros
jêmpo jempo
jêmpor jempor
jêndhol (X) jendhol
jêne jene
jêngkang (X) jengkang
kalêban kaleban
kêbaut kebaut
kêbar kebar
kêblabag keblabag
kêblabak keblabak
kêblondrong (X) keblondrong
kêbur (X) kebur
kêburu-buru keburu-buru
kêdah (X) kedah
kêdalanan kedalanan
kêjaba kejaba
kêjais kejais
kêjongor kejongor
kêdharang-dharang kedharang-dharang
kêgiwang kegiwang
kêglundhung keglundhung
kêkah (X) kekah
kêlajuk kelajuk
kêlantur kelantur
kêlaut kelaut
lêkoh lekoh
lêntring lentring
lênggang (X) lenggang
lêngkang lengkang
lêngkong lengkong
lêwar lewar
mêdhang medhang
mêlih melih
mêlung melung
mêncok mencok
mêrak (X) merak
mêsa mesa
mêtal metal
mêtung (X) metung
mêcak (X) mecak
mêthot methot
mlêndhung mlendhung
mlêngok mlengok
mrêsa (X) mresa
nêtah (X) netah
ngêblong ngeblong
ngêyog ngeyog
ngêkahi (X) ngekahi
ngêlah (X) ngelah
ngêmbong ngembong
ngêndhani ngendhani
ngêndhut ngendhut
ngêndhong ngendhong
ngêncong ngencong
ngêpang (X) ngepang
ngêras (X) ngeras
ngêre ngere
ngêrul ngerul
ngêsuk ngesuk
ngêtut ngetut
ngêtol ngetol
nglêndhung nglendhung
nglêngkong nglengkong
nglêthak nglethak
nyêgrok nyegrok
nyênthong nyenthong
nyêngoh (X) nyengoh
nyêpak nyepak
nyêtani (X) nyetani
pêlag pelag
pêling peling
pêloh peloh
pênak penak
pêncos (X) pencos
pêrak perak
pêtak petak
pêtung petung
pêcok (X) pecok
pêthak (X) pethak
pêthot (X) pethot
plêkat (X) plekat
rêkat rekat
rêma rema
rêmpon rempon
rêncang (X) rencang
rêpa (X) repa
rêpot repot
rêta reta
sêblak (X) seblak
sêda seda
sêka (X) seka
sêlak selak
sêlat (X) selat
sêle (X) sele
sêngar sengar
sêpa sepa
sêpi sepi
sêrang (X) serang
sêro sero
sumêndhe (X) sumendhe
talênan talenan
têbok (X) tebok
têka (X) teka
têlak telak
tênggok tenggok
têpak (X) tepak
tlêthok tlethok
wêdana wedana
wêdya wedya
wêdha wedha
wêka (X) weka
wêlan welan
wêndra wendra
wêruh (X) weruh
ènthos enthos
nglènggor nglenggor
nglèngkong nglengkong