Naraguna:Bennylin/Purwadarminta/h

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
habib habib ꦲꦧꦶꦧ꧀
hade hade ꦲꦢꦺ
hadyan hadyan ꦲꦢꦾꦤ꧀
hajat hajat ꦲꦗꦠ꧀
hajêng hajeng ꦲꦗꦼꦁ
haji haji ꦲꦗꦶ
hadha hadha ꦲꦝ
hadhang hadhang ꦲꦝꦁ
hak hak ꦲꦏ꧀
hakekat hakekat ꦲꦏꦺꦏꦠ꧀
hakim hakim ꦲꦏꦶꦩ꧀
hal hal ꦲꦭ꧀
hala hala ꦲꦭ
halal halal ꦲꦭꦭ꧀
halal-bahalal, halal bahalal, halalbahalal halal-bahalal, halal bahalal, halalbahalal ꦲꦭꦭ꧀ꦧꦲꦭꦭ꧀
halal-balal, halal balal, halalbalal halal-balal, halal balal, halalbalal ꦲꦭꦭ꧀ꦧꦭꦭ꧀
halang halang ꦲꦭꦁ
halat halat ꦲꦭꦠ꧀
hale hale ꦲꦭꦺ
halêp halep ꦲꦊꦥ꧀
haliman haliman ꦲꦭꦶꦩꦤ꧀
haliwawar haliwawar ꦲꦭꦶꦮꦮꦂ
ham ham ꦲꦩ꧀
hamba hamba ꦲꦩ꧀ꦧ
hamham hamham ꦲꦩ꧀ꦲꦩ꧀
handhêl handhel ꦲꦤ꧀ꦝꦼꦭ꧀
handhêlar handhelar ꦲꦤ꧀ꦝꦼꦭꦂ
handhuk handhuk ꦲꦤ꧀ꦝꦸꦏ꧀
hangsa hangsa ꦲꦁꦱ
hara hara ꦲꦫ
haraka haraka ꦲꦫꦏ
haram haram ꦲꦫꦩ꧀
harana harana ꦲꦫꦤ
harda harda ꦲꦂꦢ
hari hari ꦲꦫꦶ
harimong harimong ꦲꦫꦶꦩꦺꦴꦁ
harina harina ꦲꦫꦶꦤ
haruhara haruhara ꦲꦫꦸꦲꦫ
harsa harsa ꦲꦂꦱ
harsaya harsaya ꦲꦂꦱꦪ
harsuka harsuka ꦲꦂꦱꦸꦏ
hasil hasil ꦲꦱꦶꦭ꧀
hasita hasita ꦲꦱꦶꦠ
hasta hasta ꦲꦱ꧀ꦠ
hasti hasti ꦲꦱ꧀ꦠꦶ
hawa hawa ꦲꦮ
hawa-nêpsu, hawa nêpsu, hawanêpsu hawa-nepsu, hawa nepsu, hawanepsu ꦲꦮꦤꦼꦥ꧀ꦱꦸ
hawan hawan ꦲꦮꦤ꧀
hawani hawani ꦲꦮꦤꦶ
hawêr hawer ꦲꦮꦼꦂ
hawin hawin ꦲꦮꦶꦤ꧀
hèg heg ꦲꦺꦒ꧀
hèk hek ꦲꦺꦏ꧀
hèl hel ꦲꦺꦭ꧀
hèlêp helep ꦲꦺꦊꦥ꧀
hèm hem ꦲꦺꦩ꧀
hema hema ꦲꦺꦩ
hèngsèl hengsel ꦲꦺꦁꦱꦺꦭ꧀
hèr her ꦲꦺꦂ
hèr-gêni, hèr gêni, hèrgêni her-geni, her geni, hergeni ꦲꦺꦂꦒꦼꦤꦶ
hèr-tali, hèr tali, hèrtali her-tali, her tali, hertali ꦲꦺꦂꦠꦭꦶ
hèr-tambang, hèr tambang, hèrtambang her-tambang, her tambang, hertambang ꦲꦺꦂꦠꦩ꧀ꦧꦁ
hètu hetu ꦲꦺꦠꦸ
hêb heb ꦲꦼꦧ꧀
hê-êh, hê êh, hêêh he-eh, he eh, heeh ꦲꦼꦲꦼꦃ
hêlang helang ꦲꦼꦭꦁ
hêm hem ꦲꦼꦩ꧀
hêni heni ꦲꦼꦤꦶ
hêning hening ꦲꦼꦤꦶꦁ
hênu henu ꦲꦼꦤꦸ
hêr her ꦲꦼꦂ
hir hir ꦲꦶꦂ
hêrêt heret ꦲꦼꦉꦠ꧀
hêt het ꦲꦼꦠ꧀
hibêk hibek ꦲꦶꦧꦼꦏ꧀
hidhêp hidhep ꦲꦶꦝꦼꦥ꧀
hikayat hikayat ꦲꦶꦏꦪꦠ꧀
hikmat hikmat ꦲꦶꦏ꧀ꦩꦠ꧀
huma huma ꦲꦸꦩ
himalaya himalaya ꦲꦶꦩꦭꦪ
himawan himawan ꦲꦶꦩꦮꦤ꧀
hina hina ꦲꦶꦤ
hinabudi hinabudi ꦲꦶꦤꦧꦸꦢꦶ
hinayana hinayana ꦲꦶꦤꦪꦤ
hira hira ꦲꦶꦫ
his his ꦲꦶꦱ꧀
hita hita ꦲꦶꦠ
hiwag hiwag ꦲꦶꦮꦒ꧀
Hyang Hyang ꦲꦾꦁ
hyas hyas ꦲꦾꦱ꧀
hyun hyun ꦲꦾꦸꦤ꧀
hlam-hlam, hlam hlam, hlamhlam hlam-hlam, hlam hlam, hlamhlam ꦲ꧀ꦭꦩ꧀ꦲ꧀ꦭꦩ꧀
hub hub ꦲꦸꦧ꧀
hukum hukum ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀
hulu hulu ꦲꦸꦭꦸ
hulun hulun ꦲꦸꦭꦸꦤ꧀
hum hum ꦲꦸꦩ꧀
hunur hunur ꦲꦸꦤꦸꦂ
hup hup ꦲꦸꦥ꧀
hure hure ꦲꦸꦫꦺ
hurmat hurmat ꦲꦸꦂꦩꦠ꧀
huruf huruf ꦲꦸꦫꦸꦥ꦳꧀
hurup hurup ꦲꦸꦫꦸꦥ꧀
hus hus ꦲꦸꦱ꧀
huse huse ꦲꦸꦱꦺ
huti huti ꦲꦸꦠꦶ
Hutipati Hutipati ꦲꦸꦠꦶꦥꦠꦶ
homa homa ꦲꦺꦴꦩ
hop hop ꦲꦺꦴꦥ꧀
hos hos ꦲꦺꦴꦱ꧀
hinosakên hinosaken ꦲꦶꦤꦺꦴꦱꦏꦼꦤ꧀
hospital hospital ꦲꦺꦴꦱ꧀ꦥꦶꦠꦭ꧀
hotèl hotel ꦲꦺꦴꦠꦺꦭ꧀
hoti hoti ꦲꦺꦴꦠꦶ
hrada hrada ꦲꦿꦢ
hrêdaya hredaya ꦲꦽꦢꦪ
hru hru ꦲꦿꦸ
hruk hruk ꦲꦿꦸꦏ꧀
hwab hwab ꦲ꧀ꦮꦧ꧀
hwan hwan ꦲ꧀ꦮꦤ꧀
abib abib ꦲꦧꦶꦧ꧀
ade ade ꦲꦢꦺ
adyan adyan ꦲꦢꦾꦤ꧀
ajat ajat ꦲꦗꦠ꧀
ajêng ajeng ꦲꦗꦼꦁ
aji aji ꦲꦗꦶ
adha adha ꦲꦝ
adhang adhang ꦲꦝꦁ
ak ak ꦲꦏ꧀
akekat akekat ꦲꦏꦺꦏꦠ꧀
akim akim ꦲꦏꦶꦩ꧀
al al ꦲꦭ꧀
ala ala ꦲꦭ
alal alal ꦲꦭꦭ꧀
alal-bahalal, alal bahalal, alalbahalal alal-bahalal, alal bahalal, alalbahalal ꦲꦭꦭ꧀ꦧꦲꦭꦭ꧀
alal-balal, alal balal, alalbalal alal-balal, alal balal, alalbalal ꦲꦭꦭ꧀ꦧꦭꦭ꧀
alang alang ꦲꦭꦁ
alat alat ꦲꦭꦠ꧀
ale ale ꦲꦭꦺ
alêp alep ꦲꦊꦥ꧀
aliman aliman ꦲꦭꦶꦩꦤ꧀
aliwawar aliwawar ꦲꦭꦶꦮꦮꦂ
am am ꦲꦩ꧀
amba amba ꦲꦩ꧀ꦧ
amham amham ꦲꦩ꧀ꦲꦩ꧀
andhêl andhel ꦲꦤ꧀ꦝꦼꦭ꧀
andhêlar andhelar ꦲꦤ꧀ꦝꦼꦭꦂ
andhuk andhuk ꦲꦤ꧀ꦝꦸꦏ꧀
angsa angsa ꦲꦁꦱ
ara ara ꦲꦫ
araka araka ꦲꦫꦏ
aram aram ꦲꦫꦩ꧀
arana arana ꦲꦫꦤ
arda arda ꦲꦂꦢ
ari ari ꦲꦫꦶ
arimong arimong ꦲꦫꦶꦩꦺꦴꦁ
arina arina ꦲꦫꦶꦤ
aruhara aruhara ꦲꦫꦸꦲꦫ
arsa arsa ꦲꦂꦱ
arsaya arsaya ꦲꦂꦱꦪ
arsuka arsuka ꦲꦂꦱꦸꦏ
asil asil ꦲꦱꦶꦭ꧀
asita asita ꦲꦱꦶꦠ
asta asta ꦲꦱ꧀ꦠ
asti asti ꦲꦱ꧀ꦠꦶ
awa awa ꦲꦮ
awa-nêpsu, awa nêpsu, awanêpsu awa-nepsu, awa nepsu, awanepsu ꦲꦮꦤꦼꦥ꧀ꦱꦸ
awan awan ꦲꦮꦤ꧀
awani awani ꦲꦮꦤꦶ
awêr awer ꦲꦮꦼꦂ
awin awin ꦲꦮꦶꦤ꧀
èg eg ꦲꦺꦒ꧀
èk ek ꦲꦺꦏ꧀
èl el ꦲꦺꦭ꧀
èlêp elep ꦲꦺꦊꦥ꧀
èm em ꦲꦺꦩ꧀
ema ema ꦲꦺꦩ
èngsèl engsel ꦲꦺꦁꦱꦺꦭ꧀
èr er ꦲꦺꦂ
èr-gêni, èr gêni, èrgêni er-geni, er geni, ergeni ꦲꦺꦂꦒꦼꦤꦶ
èr-tali, èr tali, èrtali er-tali, er tali, ertali ꦲꦺꦂꦠꦭꦶ
èr-tambang, èr tambang, èrtambang er-tambang, er tambang, ertambang ꦲꦺꦂꦠꦩ꧀ꦧꦁ
ètu etu ꦲꦺꦠꦸ
êb eb ꦲꦼꦧ꧀
ê-êh, ê êh, êêh e-eh, e eh, eeh ꦲꦼꦲꦼꦃ
êlang elang ꦲꦼꦭꦁ
êm em ꦲꦼꦩ꧀
êni eni ꦲꦼꦤꦶ
êning ening ꦲꦼꦤꦶꦁ
ênu enu ꦲꦼꦤꦸ
êr er ꦲꦼꦂ
ir ir ꦲꦶꦂ
êrêt eret ꦲꦼꦉꦠ꧀
êt et ꦲꦼꦠ꧀
ibêk ibek ꦲꦶꦧꦼꦏ꧀
idhêp idhep ꦲꦶꦝꦼꦥ꧀
ikayat ikayat ꦲꦶꦏꦪꦠ꧀
ikmat ikmat ꦲꦶꦏ꧀ꦩꦠ꧀
uma uma ꦲꦸꦩ
imalaya imalaya ꦲꦶꦩꦭꦪ
imawan imawan ꦲꦶꦩꦮꦤ꧀
ina ina ꦲꦶꦤ
inabudi inabudi ꦲꦶꦤꦧꦸꦢꦶ
inayana inayana ꦲꦶꦤꦪꦤ
ira ira ꦲꦶꦫ
is is ꦲꦶꦱ꧀
ita ita ꦲꦶꦠ
iwag iwag ꦲꦶꦮꦒ꧀
hyang hyang ꦲꦾꦁ
hyas hyas ꦲꦾꦱ꧀
hyun hyun ꦲꦾꦸꦤ꧀
hlam-hlam, hlam hlam, hlamhlam hlam-hlam, hlam hlam, hlamhlam ꦲ꧀ꦭꦩ꧀ꦲ꧀ꦭꦩ꧀
ub ub ꦲꦸꦧ꧀
ukum ukum ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀
ulu ulu ꦲꦸꦭꦸ
ulun ulun ꦲꦸꦭꦸꦤ꧀
um um ꦲꦸꦩ꧀
unur unur ꦲꦸꦤꦸꦂ
up up ꦲꦸꦥ꧀
ure ure ꦲꦸꦫꦺ
urmat urmat ꦲꦸꦂꦩꦠ꧀
uruf uruf ꦲꦸꦫꦸꦥ꦳꧀
urup urup ꦲꦸꦫꦸꦥ꧀
us us ꦲꦸꦱ꧀
use use ꦲꦸꦱꦺ
uti uti ꦲꦸꦠꦶ
utipati utipati ꦲꦸꦠꦶꦥꦠꦶ
oma oma ꦲꦺꦴꦩ
op op ꦲꦺꦴꦥ꧀
os os ꦲꦺꦴꦱ꧀
inosakên inosaken ꦲꦶꦤꦺꦴꦱꦏꦼꦤ꧀
ospital ospital ꦲꦺꦴꦱ꧀ꦥꦶꦠꦭ꧀
otèl otel ꦲꦺꦴꦠꦺꦭ꧀
oti oti ꦲꦺꦴꦠꦶ
hrada hrada ꦲꦿꦢ
hrêdaya hredaya ꦲꦽꦢꦪ
hru hru ꦲꦿꦸ
hruk hruk ꦲꦿꦸꦏ꧀
hwab hwab ꦲ꧀ꦮꦧ꧀
hwan hwan ꦲ꧀ꦮꦤ꧀