Wikisastra:Tembung kanthi aksara wiwitan D

Saka Wikisastra, bausastra mardika
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Daftar ing ngisor iki arupa tembung kang asalé saka Basa Indonesia lan jarwané ing Basa Jawa. Tembung kang dicithak 'kandel' dipigunakaké jroning tataran basa Jawa krama.

D[besut]

 • dacin = dhacin, timbangan
 • dada = dhadha,
=jaja [1] [2]
 • dadak, men- = dadakan, ujug-ujug
 • dadali = alap-alap
 • dadar, telur = dadar
 • dadu = dhadhu
 • dadung, tali - = dhadhung
 • daerah = wewengkon, praja
 • daftar = daptar, urutan
  • mendaftarkan = ndaptaraké
 • terdaftar = kecathet
 • dagang = dagang, dodolan
  • berdagang = dodolan, dagang
  • dagangan = dagangan
 • dagel = dhagel, banyol
  • mendagel = ndhagel, mbanyol
 • daging = daging
 • dagu = janggut, kethekan
 • dahaga - ngelak, salit
 • dahak = riak
 • daham = dhèhèm
  • berdaham = ndhèhèm
 • dahan = pang
 • dahi = bathuk, palarapan
  • dahi nonjol = bathuk nonong
 • dhsyat = hébat
 • dahulu = biyèn, rumiyin
  • mendahului = ndhisiki
  • pendahuluan = bebuka, wiwitan
 • daki, kotoran = bolot, dhangkal
 • daki, mendaki = manjat, mènèk
 • dakon = dhakon, congklak
 • daksina = kidul
 • dakwa, tuduh = dakwa, tuduhan
 • dalal = makelar, blantik
 • dalam = jero, lebet
  • kedalaman = jeroné
  • pedalaman = dhaérah kepencil
 • dalang = dhalang
  • mendalang = ndhalang
 • pedalangan = pedhalangan
 • dalih = alesan
 • dalil = dalil, panuntun
 • dam = bendungan, wadhuk
 • damai = tentrem
 • damar, pelita = damar, obor, suluh
 • damba(an) = pengarep-arep
  • mendambakan = ngarep-arep
 • dampar, terdampar = kandhas, kéntas
 • damping = sandhing
  • berdampingan = sesandhingan, mèpèt
  • mendampingi = njèjèri, ngancani
 • damprat, didamprat = dilabrak
 • dan = lan, karo, kaliyan
 • dana = dana, béa
 • danau = tlaga, sendhang
 • dandan = dandan, dandos
  • berdandan = macak, ngadisalira
  • mendadani = ndandani
  • dandanan = dandanan
 • dandang = dandang
 • dangkal = cethèk
 • dangau, gubuk = gubuk
 • dansa = dhangsa
 • dapat = olèh, éntuk, bisa, pikantuk, saged
  • terdapat = ana
  • pendapatan = olèh-olèhan
  • kedapatan = ketemu, konangan
 • dapur = pawon
 • dara, perawan = prawan, kenya
  • burung dara = dara
 • darah = getih, rah, ludira
  • berdarah = getihen
 • darat = dharat
  • mendarat = ndharat
 • dari = saka, awit, saking
  • darimana = saka ngendi
  • daripada = tinimbang
 • darmawisata = piknik, nglèncèr
 • darurat = gawat, kepeksa
 • dasa = sepuluh
 • dasar = dhasar, landhesan
 • dasi = dhasi
 • daster = dhaster
 • datang = teka, rawuh
  • berdatangan = padha teka
  • kedatangan = ketekan
  • pendatang = wong manca
 • datar = rata
  • dataran = lemah sing rata
 • datuk = sesepuh, pinisepuh
 • daun = godhong, ron
  • berdaun = thukul godhong
  • dayn-daunan = godhong-godhongan
 • dawat, tinta = mangsi
 • dawet, cendol = dhawet, cèndhol
 • dayung = dhayung
  • mendayung = ndhayung
  • didayung = didhayung
 • debar, ber- = dheg-dhegan
 • debu = bledug, lebu, awu
  • berdebu = nglebu
 • dedak = dhedhak
 • dedel, men- dhèdhèl, ndhèdhèl
 • degil = bongol
 • deham, ber- = dhèhèm
 • dekam = dhekem
 • dekan = dhékan
 • dekap, men~ = ndhekep, sikep
 • dekat = cedhak, caket, celak
  • berdekatan = jèjèr
  • mendekati = nyedhaki
 • dekil = boloten, reged
 • dekorasi = rerenggan
 • delapan = wolu
 • delik, men~ = mecicil, mentheleng
 • delima = dlima
 • delman = dhokar, andhong
 • demam = adhem panas, mriang
 • demi = dhemi
 • demikian = mangkono, mangkéné,
mangkana, mekaten[3]
 • demit = dhemit, sètan
 • dempet = rapet, dhémpét
  • berdempetan = èmpèt-èmpètan
 • dempul = dhempul
 • denda = dhendha, ukuman
 • dendam = dhendham
 • dendang, ber~ = nembang, ura-ura
 • dendeng = dhèndhèng
 • dengan = karo, kaliyan
 • dengar = krungu, mireng
  • mendengarkan = ngrungokaké
  • didengarkan = dirungokaké
  • pendengar = pamiyarsa
 • dengki = srèu=i, drengki
 • dengkul = dhengkul, jengku
 • dengkur, men~ = ngorok
 • dentum = gleger
 • denyut, ber~ = keduten
 • depa, sedepa = dhepa, sedhepa
 • depak = nyèpak, nendhang
 • depan = ngarep, ngajeng
  • didepan = ing ngarep
  • kedepan = mengarep
 • depot = dhepot, warung cilik
 • dera, men~ = sabet, nyabet
 • derajat = drajat
 • derai, ber~ = mbrebes
 • deras = deres, santer
 • derek = kèrèkan
  • menderek = ngrèrèk
 • deret = baris, larik
  • berderet = lelarikan
  • deretan = larikan, barisan
 • derita = panandang
  • menderita = nandang, sengsara
  • penderitaan = kasangsaran
 • derma = derma, dana
 • dermaga = dermaga
 • dermawan = loma
 • desa = désa, dhusun
 • desah = klesik, lirih
 • desak = dhesak, suk
  • berdesakan = suk-sukan
 • desas-desus = kabar angin
 • desir, ber~ = sembribit (angin)
 • destar = iket, udheng
 • detail = jlimet, njelimet
 • detektif = dhétèktif, resèrse
 • detergen = dherjèn
 • detik, sedetik = dhetik, sedhetik
 • dewa = déwa
 • dewasa = déwasa
 • dewi = déwi
 • di, pada = nèng, ing, wonten
 • dia = dhèwèké
dhèwèkné, piyambakipun
 • diam = meneng, mèndel
  • diam-diam = meneng-meneng
  • mendiami = ngenggoni
  • kediaman = omah, griya
 • dian = tèplok, ublik
 • diang, ber~ = garang, gegenèn
 • diare = mèncrèt
 • didih, men~ = umob
 • didik = ajar
  • mendidik = ngajari
  • pendidikan = pawiyatan'
 • diesel = dhisel
 • diet = dhiét
 • dik, adik = adhi, rayi
 • dikau = kowé, panjenengan
 • dikir = dikir
 • dikit, sedikit = sithik, sekedhik
 • diktat = dhiktat
 • dikte = dhikté
  • mendikte = ndhikté
 • dinamit = dhinamit
 • dinamo = dhinamo
 • dinar = dhinar
 • dines = dhines
 • dinding = témbok
 • dingin = adhem, anyes, asrep
  • kedinginan = kadhemen
 • dingklik = dhingklik
 • dipan = dhipan, ambèn
 • diploma = dhiploma, ijazah
 • diri = awak, badan, salira
  • dirinya = dhèwèké, awaké
  • sendiri = dhéwé
 • di sana = ing kana
  • di sini = ing kéné
 • doa = donga
  • didoakan = didongakaké
  • mendoakan = ndongakaké
  • berdoa = ndonga
 • dobel = dhobel, rangkep
 • dobi = tukang, penatu
 • dobol, bolong = bolong, bocor
 • dobrak = mbobol, mbedhah
 • dodol, kue - = dhodhol, jenang
 • dokar = dhokar, andhong
 • dokoh = liontin
 • doktrin = dhoktrin
 • domba = wedhus gibas
 • domino = dhomino, gaplé
 • dompet = dhompèt, slepèn
 • donat = dhonat
 • donatir = dhonatir, panderma
 • dongak, men~ = ndhangak
 • dongeng = dongèng
 • dongkel = dhongkèl
 • dongkrak = dhongkrak
 • dongkol = mangkel
 • donor darah = panyumbang getih
 • dorong = surung
  • didorong = disurung
  • mendorong = nyurung
 • dos, kardos = dhus, kardhus
 • dosa = dosa
 • dosin = losin
 • dot = dhot
 • doyan = doyan, dhemen
 • doyong = dhoyong, miring
 • drama = lakon sedhih
 • drum = tambur
 • dua = loro, kalih
  • jadi dua = dadi loro
  • berduaan = sarimbit
  • dua belas = rolas, kalih welas
 • dua puluh = rongpuluh, kalih dasa
  • dua puluh lima = selawé, selangkung
 • dubur = silit, dhubur
 • duel, tanding = gelut, tandhing
 • duda = dhudha
 • duduk = lungguh, lenggah, pinarak
 • duga = kira, duga, nyana
  • menduga = ngira, nduga
  • diduga = dikira
 • dugal = ndugal
 • duha = duha
 • duhur = lohor, dhuhur
 • duit, uang = dhuwit, arta
 • duka cita = susah, sungkawa
 • dukuh = dhukuh, désa
 • dukun = dhukun
  • dukun beranak = dhukun bayi, praji[4]
 • dukung, men~ = sokong, bantu
 • dul, dahulu = biyèn, dhisik
  • didahului = didhisiki
  • mendhului = ndhisiki
 • dungu = goblok, bodho
 • dunia = donya, jagad
  • sedunia = sedonya, sejagad
 • dupa = menyan, dupa
  • pedupan = padupan
 • durhaka = duraka
 • durat = mutiara
 • duri =eri
  • berduri = ana eriné
 • durian = durèn
 • durjana = jahat
 • dusta = ngapusi, goroh
  • berdusta = ngapusi
 • dusun = désa, kampung
  • pedusunan = padésan
 • duta = dhuta, utusan
  • kedutaan = kedhutaan
 • duyun, ber~~ = gerombol, ndlidir
 • duyung, ikan duyung = duyung

Cathetan[besut]

 1. Kamus Lengkap Bahasa Jawa, S.A. Mangunsuwito
 2. Kamus Basa Jawa Balai Bahasa Yogyakarta
 3. Kamus Basa Jawa Balai Bahasa Yogyakarta
 4. Kamus Basa Jawa Balai Bahasa Yogyakarta

Sumber[besut]

 1. Kamus Indonesia - Daerah Jawa, Bali, Sunda, Madura, Sugiarto, dkk, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
 2. Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa), Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001. ISBN 979-672-990-3
 3. Kamus Lengkap Bahasa Jawa, S.A. Mangunsuwito, CV Yrama Widya, 2002. ISBN 979-543-072-6
Bali menyang indèks artikel